logo
logo
InnoVern_eske

InnoVern vil være en varig aktør innen smittevernproduksjon.
Koronapandemien har utfordret tilgangen på smittevernutstyr, og mer norsk produksjon gir økt trygghet for at nødvendig utstyr til helsepersonell er tilgjengelig.
InnoVern bidrar til nasjonal beredskap og trygghet.

InnoVern vil være en varig
aktør innen smittevernproduksjon.
Koronapandemien har utfordret tilgangen på smittevernutstyr, og mer norsk produksjon gir økt trygghet for at nødvendig utstyr til helsepersonell er tilgjengelig.
InnoVern bidrar til nasjonal
beredskap og trygghet.

QR - Code - Uten logo
QR - Code - Uten logo